+48 607 596 990

Dziękujemy za kontakt!

Dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej zająć się Twoim zleceniem.

Obowiązek informacyjny:

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

 1. Wojciech Dziedzic
 2. Jakub Skibski

zwani dalej Współadministratorami.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

 1. Niniejszym informujemy, iż Współadministratorzy zawarli umowę o współadministrowanie.
 2. Współadministrowanie zostało ustanowione przez Współadministrotorów w celu realizacji określonej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz celem wykluczenia możliwości wystąpienia negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Współadministrotrami w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, tj. sytuacji, w której żaden ze Współadministratorów nie poczuwa się do  odpowiedzialności za realizację tych praw.
 3. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współpadministratorów przedkładając dokumenty aplikacyjne związane z rekrutacją u któregokolwiek Współadministratora.
 4. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych osobowych oraz za zrealizowanie żądań Właściciela danych osobowych.
 5. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi

Jak możesz się̨ z nami skontaktować?

 • listownie: iCare, Łódź 90-002 ul. Tuwima 22/26
 • e-mailem na adres: biuro@icare.net.pl,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie: https://icare.net.pl

Jakie przysługują Ci prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzany?

 1. Wykonania umowy o świadczenie usług serwisowych;
 2. Jeżeli zdecydujesz, że chcesz otrzymać fakturę̨, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych, dane będziemy przetwarzać także w tym celu;
 3. Zapewnienia kontaktu, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł skorzystać z naszych usług serwisowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy samodzielnie.

Czy Twoje dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?
Nie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. Trwania umowy o świadczenie usług serwisowych oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość́ terminu przedawnienia roszczeń́;
 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa;